Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego

Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego
 1. ORGANIZATOR:

  Sosnowiecki Klub Karate
  41 – 200 Sosnowiec
  ul. Andersa 1a
  Tel. (32)266-30-00, 602538102,
  e-mail: klub@kyokushinkai.pl

 2. WSPÓŁORGANIZATOR:

  Urząd Miejski w Sosnowcu,
  MOSiR Sosnowiec

 3. TERMIN I MIEJSCE:

  12 marzec 2011 – Sobota
  Hala Sportowa MOSiR „Milowice” ul. K. K. Baczyńskiego 4, Sosnowiec

 4. WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW:
  • PIĄTEK – 11 marzec 2011
   12.00 – 18.00 – weryfikacja i badania lekarskie zawodników,
   Dojo ul. Andersa 1a, Sosnowiec
  • SOBOTA – 12 marzec 2011
   • 8.00 – 9.00 – przyjazd ekip,
   • 9.00 – 9.30 – narada sędziów,
   • 10.00 – 10.30 – oficjalne rozpoczęcie zawodów,
   • 10.30 – 11.00 – eliminacje i finały kata,
   • 11.00 – 14.00 – walki eliminacyjne,
   • 14.30- 15.00 – pokazy,
   • 15.00 – 17.30 – walki półfinałowe i finałowe,
   • 17.30 – dekoracja zwycięzców,

   (obiad wydawany będzie w czasie trwania zawodów)

 5. KATEGORIE:
  1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w następujących konkurencjach:
   • Kumite seniorów mężczyzn (ukończone 18 lat)
   • Kumite seniorek kobiet (ukończone 18 lat)
   • Kumite seniorów starszych (ukończone 35 lat)
   • Kumite lekki kontakt seniorów open (rocznik 1993 i starsi)
   • Kumite lekki kontakt seniorek open (rocznik 1993 i starsi)
   • Kumite lekki kontakt juniorów młodszych (rocznik 1995, 1994)
   • Kumite lekki kontakt juniorek młodszych (rocznik 1995,1994)
   • Kata seniorów (rocznik 1993 i starsi)
   • Kata seniorek (rocznik 1993 i starsi)
   • Kata juniorów młodszych (rocznik 1995, 1994)
   • Kata juniorek młodszych (rocznik 1995, 1994)
   • Walki reżyserowane juniorów młodszych (rocznik 1995, 1994)
  2. Konkurencja kumite zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących kategoriach:
   • Mężczyźni: kat. -65, -70, -75, -80 kg, open
   • Kobiety: kat. -55 kg, open
  3. Konkurencja kumite lekki kontakt zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących kategoriach:
   • Juniorzy młodsi: kat. -60, -65, -70, -75, +75 kg
   • Juniorki młodsze: kat. -55, +55 kg
  4. Konkurencja kumite semi kontakt juniorów zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących kategoriach:
   • Juniorzy młodsi: kat. -60, -65, -70, -75, +75 kg
   • Juniorki młodsze: kat. -55, +55 kg

   Przepisy kumite semi kontakt juniorów (rocznik 1995,1994) – Załącznik nr 1

  5. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach:
   • tura I obowiązkowa – zawodnik wykonuje kata w drodze losowania,
   • tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej:
    KATEGORIA I TURA II TURA
    JUNIORZY MŁODSI / JUNIORKI MŁODSZE PINIAN SONO NI, PINIAN SONO SAN, PINIAN SONO YON PINIAN SONO GO, TSUKI NO KATA, GEKSAI DAI, SAIHA, YANTSU, GEKSAI SHO
    SENIORZY / SENIORKI PINIAN SONO YON, PINIAN SONO GO, YANTSU, TSUKI NO KATA, SAIHA GARYU, SUSHI-HO, SEIPAI, KANKU DAI, GEKSAI SHO, SEIENCHIN, GEKSAI DAI, TENSHO

    Uwaga! W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż ośmiu zawodników, konkurencja zostanie odwołana.

 6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej konkurencji.
  2. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
   • minimum 4 Kyu (seniorzy) i 6 kyu (juniorzy młodsi)
   • aktualną kartę zdrowia sportowca
   • licencję zawodnika PZK
   • dowód osobisty / legitymację szkolną
   • białe ochraniacze wymagane wg poszczególnych kategorii
   • czyste, białe karategi
 7. ZGŁOSZENIA – BADANIA LEKARSKIE – LOSOWANIE:

  Kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną na e-mail: klub@kyokushinkai.pl najpóźniej do dnia 05.03.2011r.
  Ze względu na dużą ilość konkurencji termin zgłoszenia jest nieprzekraczalny.
  Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń napływających po wyznaczonym terminie.

  Badania lekarskie odbędą się 11 marca w Dojo ul. Andersa 1a w godz. 12.00 – 18.00
  Losowanie odbędzie się 11 marca o godz. 20.00

 8. OPŁATA STARTOWA:

  Opłata startowa wynosi 50,00 zł, wpłaty prosimy dokonać na konto klubu:
  BPH PBK SA O/S-c konto: 04 1060 0076 0000 3200 0032 2479 lub gotówką w dniu weryfikacji.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Sędzia Główny zostanie powołany przez Komisję Sędziowską.
  2. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
  3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
  4. Organizator zapewnia ubezpieczenie od NNW.
  5. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek.
  6. Za zajęcie miejsc punktowanych od 1-3 oraz w klasyfikacji drużynowej kobiet, mężczyzn, juniorów młodszych, w każdej z grup organizator zapewnia puchar, medal, dyplom.

Organizator Mistrzostw życzy sukcesów sportowychi miłego pobytu w Sosnowcu.

Sosnowiecki Klub Karate
Shihan Eugeniusz Dadzibug 5 dan

Załącznik nr 1

Przepisy Kumite Semi Kontakt Juniorów
obowiązują na zawodach Karate Kyokushin juniorów rozgrywanych w porozumieniu z Polskim Związkiem Karate

 1. Wiek zawodników
  juniorzy – 16-17 lat według roku urodzenia
 2. Nazwa konkurencji
  juniorzy – kumite semi kontakt
 3. Kategorie wagowe
  Juniorzy: 60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, +75 kg
  Juniorki: -55 kg, +55 kg
 4. Obowiązkowe ochraniacze:
  • Zawodnicy walczą w ochraniaczach na:
   • – tułów (pancerz ochronny typu hogo)
   • – goleń i stopę – białe
   • – pięści (osłonięte wszystkie palce razem poza kciukiem) – białe
   • – kask na głowę bez osłony brody,
   • – juniorzy dodatkowo ochraniacz krocza – własne standardowe (plastykowa wkładka) suspensoria włożone pod spodnie,
   • – juniorki dodatkowo własne ochraniacze na piersi (z wyraźnie rozłączonymi dwiema miseczkami z pianki – nie mogą być plastikowe) włożone pod koszulkę,
  • Organizator przygotowuje minimum po dwa komplety ochraniaczy z każdej strony maty.
  • Kaski i hoga z prawej strony maty muszą być czerwone, lub z oznaczeniem czerwonym, a z lewej strony powinny być białe lub innego koloru.
  • Wszystkie ochraniacze (własne i zabezpieczone przez organizatora) przed zawodami, są atestowane (dopuszczone) przez trzyosobową sędziowską komisję techniczną. Komisja techniczna zostaje wybrana przed rozpoczęciem zawodów. W skład komisji wchodzi sędzia główny i dwóch sędziów wybranych przez głosowanie całego gremium sędziowskiego.
  • Na Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski do fazy półfinałowej, a na Mistrzostwach Makroregionów w fazie finałowej zawodnicy walczą bez ochraniaczy na tułów.
 5. Przepisy i sędziowanie kumite semi kontakt juniorów:
  • Walka trwa 2 minuty z ewentualną 2-minutową dogrywką po której musi nastąpić wskazanie zwycięscy.
  • Pierwszy wyczytany do walki zawodnik, zajmuje miejsce po prawej stronie sędziego maty, nakłada czerwony kask i Hogo oraz obwiązuje się czerwoną szarfą (aka). Drugi zawodnik zakłada kask i hogo w kolorze białym (lub innym).
  • Walka sędziowana jest przez sędziego maty i czterech sędziów bocznych. Sędziowie boczni posiadają dwie chorągiewki, białą (shiro) i czerwoną (aka), do wskazania werdyktu po ukończonej walce.
  • Techniki dozwolone:
   • – Techniki ręczne i nożne na tułów (strefa „chudan”) w kontakcie na tułów:
    Ręczne: seiken tsuki, mawashi uchi, uraken shita uchi,
    Nożne: hiza geri, mae geri, yoko geri, mawashi geri, ushiro geri
   • – Techniki nożne na nogi (strefa „gedan”) w kontakcie na nogi:
    Mawashi geri, ashi barai, hiza geri, kakato geri (kopnięcie piętą z zewnątrz), ushiro mawashi geri (kopnięcie piętą w udo z obrotu)
   • – Techniki nożna na głowę (strefa jodan), techniki w lekkim kontakcie – dotknięcie kasku:
    mawaschi geri, uchi geri, kake geri
  • Techniki zabronione:
   • Techniki ręczne na głowę (strefa jodan),
   • Techniki ręczne i nożne wykonywane na stawy,
   • Techniki ręczne na staw barkowy i obojczyk wykonywane z góry (hiji otoshi),
   • Techniki nożne na głowę (strefa jodan) wykonywane ze zbyt dużą siłą, bez należytej kontroli. Techniki nożne na głowę (strefa jodan) opadające, obrotowe, przecinające oś ciała (ushiro mawashi geri, kakato, kaiten geri), proste na jodan (hiza geri, mae geri, yoko geri i ushiro geri).
  • Przyznawanie punktów:
   • Zawodnik może zdobyć „wazari” – pół punktu:
    • – za wykonanie prawidłowej techniki lub kilku technik, w kontakcie na tułów lub nogi , bez obrony przeciwnika, które spowodowały efekt przewagi (wielokrotne wychodzenie poza matę, nie podejmowanie wymiany ciosów w walce).
    • – za wykonanie przepisowej techniki, w lekkim kontakcie na głowę (kask), z brakiem obrony przez przeciwnika.
    • – po zdobyciu drugiego „wazari”, sędzia maty sumuje dwa „wazari”- i przyznaje „awasete-ippon”, walka kończy się przed czasem.
    • – zawodnik posiadający „wazari” bez punktów karnych wygrywa walkę jednogłośnie.
    • – zawodnik posiadający „wazari” i „genten” wygrywa walkę jednogłośnie.
    • – zawodnik posiadający „genten” przegrywa walkę jednogłośnie.
   • Zawodnik może zdobyć „ippon” – pełny punkt:
    • – za prawidłowe wykonanie techniki na strefę chudan lub gedan, po której przeciwnik nie jest zdolny do podjęcia walki po upływie 3 sekund.
    • Zawodnik może otrzymać „Ippon” za techniki nożne jodan tylko po zsumowaniu dwóch wazari.
  • Przyznawanie ostrzeżeń i kar:
   • – za przewinienie (niedozwolona technika, nie stosowanie się do poleceń sędziego, wychodzenie za pole walki), sędzia maty przy poparciu minimum dwóch sędziów bocznych, może przyznać ostrzeżenie – „chui”. Ostrzeżenie nie wpływa na ocenę walki przy werdykcie.
    1. za kolejne niezamierzone przewinienie, sędzia maty przy poparciu minimum dwóch sędziów bocznych, może przyznać pierwszą karę -„genten ichi”. Pierwsza kara, wpływa na ocenę walki przy werdykcie.
    2. za kolejne niezamierzone przewinienie, sędzia maty przy poparciu minimum dwóch sędziów bocznych i po zebraniu sędziów, wskazuje karę „genten-ni”, co w konsekwencji daje zsumowanie „awasete – shikakku” czyli dyskwalifikację zawodnika.
   • – za wykonanie wyraźnego faulu lub zbyt mocnej niedozwolenej techniki, sędziowie mogą po zebraniu sędziów, przyznać od razu zawodnikowi „genten” lub „shikaku”
  • Kryteria do decyzji sędziów w przypadku braku punktów i kar:
   • – ilość wykonanych technik na kontakt z przeciwnikiem niewystarczających na przyznanie wazari
   • – większa aktywność w walce
   • – większa różnorodność wykonywanych technik i kombinacji
   • – duch walki.

Dodaj komentarz